Hỗ trợ Phone/Zalo 0934004884.

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

SILVER

99

.000 đ

3000+ bài tập tương tác

Sách điện tử xem trực tuyến

GOLD

199

.000 đ

3000+ bài tập tương tác

Sách giấy


Chỉ cần 39k để nâng cấp từ gói SILVER đối với độc giả cũ 

PLATINUM

399

.000 đ

3000+ bài tập tương tác

Sách giấy + Video bài giảng


Chỉ cần 79k để nâng cấp từ gói SILVER 

đối với độc giả cũ